AVÍS LEGAL

Intracatalònia S.A. és la propietària dels noms de domini i pàgines d’Internet a les que s’accedeix des del domini www.acn.cat, així com els demés dominis registrats al seu nom.

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que Intracatalònia SA. és una entitat mercantil situada a Barcelona, Av. Josep Tarradellas, 20, Planta 2, 08029 Barcelona; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 31.574, foli 79, full número B-194.344, i amb el CIF A61844411.

La informació continguda en aquest web és la vigent a la data de la darrera actualització.

L’accés al web d’Intracatalònia SA i la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté comporta la submissió i l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per Intracatalònia SA sota els criteris de la bona fe, respectar en tot cas els principis d’ús generalment acceptats i no contravenir l’ordre públic ni la legislació vigent.

La informació continguda en aquest web és la vigent a la data de la darrera actualització.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte als punts següents:

o S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del web només si es compleixen les condicions següents:

 1. Que sigui compatible amb les finalitats del web.
 2. Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a l’ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o descompilació de la totalitat o de part dels continguts d’aquest lloc web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Intracatalònia SA.
 3. Que cap dels continguts relacionats amb el web no siguin modificats de cap manera.
 4. Que cap gràfic, icona o logotip/imatge corporatius disponibles al web siguin utilitzats, copiats o distribuïts separadament del text.

 

o Intracatalònia SA rebutja la responsabilitat que es derivi del mal ús dels continguts i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació continguda en el web i, si escau, pot limitar o no permetre l’accés a la informació sense previ avís, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que a criteri d’Intracatalònia SA disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al bon funcionament.

o Els drets de propietat intel·lectual del lloc web http://www.acn.cat , el codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són de titularitat d’Intracatalònia SA i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La informació difosa al web és titularitat d’Intracatalònia SA i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i resulten igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

o Intracatalònia SA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest web i, per tant, no elaborada per Intracatalònia SA o no publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en llocs web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web d’Intracatalònia SA.

o Intracatalònia SA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web o al contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Intracatalònia, SA s’ocuparà de totes aquelles feines per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, les desconnexions o la falta d’actualització en els continguts.

o Tant l’accés al web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que s’hi conté és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari que el realitzi.Intracatalònia SA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.

Intracatalònia SA no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents que s’hi emmagatzemen, com a conseqüència de:

 1. La presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
 2. Un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest Avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

o La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquest web i que es realitzi sense l'autorització d’Intracatalònia SA és una infracció que castiga la legislació vigent.

En compliment de les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD ) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a INTRACATALONIA, S.A., es farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés (rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit), la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, INTRACATALONIA, S.A. informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DELS SERVEIS A INTRACATALONIA, S.A

 1. Introducció i definicions
 2. Compliment de la normativa vigent
 3. Responsable del fitxer
 4. Finalitat del tractament de les dades personals dels Usuaris
 5. Tipus de dades recollides a través dels Serveis de INTRACATALONIA, S.A.
 6. Dades compartits amb tercers
 7. Menors d'edat
 8. Drets dels Usuaris
 9. Termini de Conservació de les dades
 10. Legitimació per al tractament de les dades

 

 1. Introducció i definicions

Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis INTRACATALONIA, S.A., vostè podrà gaudir d'aquests Serveis.

Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat de INTRACATALONIA, S.A. com Usuari de qualsevol dels mitjans o Serveis i / o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l'accés a diferents informacions , continguts, programes, apps, botigues, llocs web de 'comerç electrònic', vídeo sota demanda o similars (en endavant, "Serveis INTRACATALONIA, S.A.") que INTRACATALONIA, S.A. posa a disposició dels Usuaris a Internet.

Per al correcte enteniment d'aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis INTRACATALONIA, S.A., es realitzen les següents definicions:

L'Usuari serà aquella persona física o jurídica que accedeixi i / o utilitzi qualsevol dels Serveis INTRACATALONIA, S.A. per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se. Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula, l'Usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis INTRACATALONIA, S.A., reflectides en el present document.

Els Serveis INTRACATALONIA, S.A., abasten serveis, productes i accions promocionals, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l'accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, botigues, llocs web, vídeo sota demanda o similars.

La Política de Privacitat dels Serveis INTRACATALONIA, S.A. són d'aplicació a:

La navegació com Usuari que es realitzi sobre qualsevol pàgina web propietat de INTRACATALONIA, S.A.

L'accés com a usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o Servei de INTRACATALONIA, S.A.

La navegació que es pugui realitzar des de qualsevol dispositiu des del qual es permeti l'accés als continguts o als Serveis INTRACATALONIA, S.A., com ordinadors, televisió digital, 'Smart Tv s', PDA, Tauletes, 'iPad', 'iPhone', telèfons mòbils , 'Smartphones', subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d'accés als continguts posats a disposició a internet.

La navegació i l’ús dels Serveis INTRACATALONIA, S.A. que es realitzi des de qualsevol part del món, tant si es tracta de Serveis ubicats al país d'accés o ubicats en un altre país.

 

 1. Compliment de la normativa vigent

INTRACATALONIA, S.A., està sotmès al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

Per tant, INTRACATALONIA, S.A. garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.

 

 1. Responsable del fitxer

Les dades personals recollides a través dels Serveis INTRACATALONIA, S.A. , seran incorporades un fitxer responsabilitat de INTRACATALONIA, S.A. situada a Av. Josep Tarradellas, 20, Planta 2, 08029 Barcelona; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 31.574, foli 79, full número B-194.344, i amb el CIF A61844411. Com a Responsable del tractament de les dades personals INTRACTALONIA, S.A. informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD ) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD)

 

 1. Finalitats del tractament de les dades personals dels Usuaris

Les dades facilitades per l'Usuari dels Serveis INTRACATALONIA, S.A. són utilitzats amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Facilitar un servei personalitzat per a l'Usuari, adequant aquests Serveis al seu perfil personal, geogràfic, així com a les seves preferències i gustos.

Definir tipologies, segmentacions i perfils d'usuaris i de prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i / o continguts oferts en els Serveis INTRACATALONIA, S.A., mitjançant l'anàlisi de la utilització dels Serveis per part dels Usuaris.

Mostra informació editorial o comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l'ús dels Serveis INTRACATALONIA, S.A. per part de l'Usuari, tant en serveis propis com en serveis de tercers, pertanyents a qualsevol dels Sectors, amb els INTRACATALONIA, S.A. arribi a acords . Dit perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des que utilitza els Serveis INTRACATALONIA, S.A.; no obstant això, sempre se us demanarà una autorització prèvia i específica per a poder tractar aquesta informació.

 • Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.
 • Gestionar les incidències i el manteniment dels Serveis INTRACTALONIA, S.A.

 

 1. Tipus de dades recollides a través dels Serveis INTRACATALONIA, S.A.

INTRACATALONIA, S.A. recollirà dades de l'Usuari a través de l'ús dels Serveis INTRACATALONIA, S.A..

Aquestes dades estaran vinculats principalment a l'adreça IP des de la qual s'accedeix als Serveis INTRACATALONIA, S.A. o a un codi d'usuari assignat de forma unilateral per INTRACATALONIA, S.A.. Aquestes dades podran ser considerats com a dades personals en la mesura que permetin identificar-o fer-li identificable.

D'aquesta manera, INTRACATALONIA, S.A. podrà vincular a aquestes dades la següent informació:

 • Dades d'ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l'ús de les nostres pàgines, de control de l'accés a serveis de tercers a través de Serveis INTRACATALONIA, S.A. i de millorar el coneixement sobre els interessos de l'Usuari, es recolliran dades d'ús i navegació relatius sobre què Servei utilitza l'Usuari, com ho utilitza, quan, quin tipus d'Usuari és, o si accedeix a un anunci publicitari mostrat en qualsevol dels Serveis INTRACATALONIA, S.A..
 • Interessos i el perfil de l'Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels Serveis INTRACATALONIA, S.A., així com informació sobre el dispositiu d'accés, el model d'equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió , dades sobre la xarxa mòbil, així com errors, activitat del sistema, ajustaments del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, galetes i altres dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s'explica a la POLÍTICA DE COOKIES), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l'Usuari, així com fer estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat d'aquests estudis, tant en serveis propis com aliens. El registre en qualsevol dels Serveis INTRACATALONIA, S.A. implica l'acceptació expressa i sense reserves de la POLÍTICA DE COOKIES.
 • Els Serveis INTRACATALONIA, S.A. també utilitzen tecnologies d'identificació i seguiment d'usuaris, com per exemple, imatges diminutes i transparents inserides en pàgines web i aplicacions. Quan l'Usuari accedeix a un d'aquests continguts, les imatges es descarreguen en el seu dispositiu i permeten conèixer que l'Usuari ha accedit al Servei INTRACATALONIA, S.A. i reconèixer en cas que accedeixi de nou. Aquesta informació s'utilitza per obtenir estadístiques, realitzar estudis analítics sobre l'ús dels seus serveis per part dels Usuaris, i mostrar informació editorial o comercial personalitzada en funció del resultat d'aquests estudis, tant en serveis propis com aliens.
 • Els Serveis INTRACATALONIA, S.A. també poden oferir enllaços a serveis de tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè aquests tercers puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d'un Servei INTRACATALONIA, S.A..
 • Informació sobre el territori des del qual s'origina la connexió als Serveis INTRACATALONIA, S.A., per personalitzar aquests serveis i, si s'escau, verificar la disponibilitat dels drets de visualització de determinats continguts audiovisuals.

 

 1. Dades compartits amb tercers

INTRACATALONIA, S.A. no cedirà les dades personals dels Usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament.

Per al mesurament de l'ús dels Serveis, INTRACATALONIA, S.A. utilitza proveïdors externs que utilitzen Galetes per realitzar estudis analítics de l'ús dels Serveis INTRACATALONIA, S.A.. L'Usuari podrà consultar la POLÍTICA DE COOKIES en tot moment. Més informació sobre la política de privacitat d'aquestes solucions en:

 • Google: http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html

 

 1. Menors d'edat

Els menors de 14 anys no hauran d'utilitzar els Serveis INTRACATALONIA, S.A. sense consentiment dels seus pares o tutors.

En cas que INTRACATALONIA, S.A. detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l'autorització dels seus pares o tutors.

 

 1. Drets dels usuaris

L'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a INTRACATALONIA, S.A., a través de correu postal al domicili d'INTRACATALONIA, S.A., acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir. Es recomana que l'usuari faciliti tota la informació sobre els Serveis INTRACATALONIA, S.A. que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud.

L'Usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

 

 1. Termini de conservació de les dades

Les dades personals de l'Usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d'Usuari dels Serveis INTRACATALONIA, S.A.; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

En cas d'exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejats i conservats de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

 1. Legitimació per al tractament de les dades

La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l'interès legítim d'INTRACATALONIA, S.A..